KornbasenKornbasenKornbasen
                                                                                   
Ansvarsfraskrivelse
(Disclaimer og Disclosure)
  
Informationerne på KornBasen er indhentet og bearbejdet af VKST-planteavl, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af KornBasens informationerne, herunder tillige som følge af eventuelle fejl eller undladelser. Markedsorienteringerne afspejler KornBasen vurdering på et givet tidspunkt og bygger på kilder og informationer, som vi anser for pålidelige. KornBasen har heller ikke noget ansvar for tab forårsaget ved at følge de retningsgivende anbefalinger om køb eller salg.
 |  |  |  |  |  | |